Sen cây

Sen cây F - 1002

Sen cây F - 1002

-46% 5.400.000 VNĐ
2.916.000 VNĐ
Sen cây F - 1003

Sen cây F - 1003

-45% 3.800.000 VNĐ
2.090.000 VNĐ
Sen cây F - 1004

Sen cây F - 1004

-43% 3.500.000 VNĐ
1.995.000 VNĐ
Sen cây F - 1005

Sen cây F - 1005

-43% 3.500.000 VNĐ
1.995.000 VNĐ
Sen cây F - 1006

Sen cây F - 1006

-36% 2.580.000 VNĐ
1.651.200 VNĐ
Sen cây F - 1007

Sen cây F - 1007

-45% 3.390.000 VNĐ
1.864.500 VNĐ
Sen cây F - 1008

Sen cây F - 1008

-37% 4.350.000 VNĐ
2.740.500 VNĐ
Sen cây F - 1009

Sen cây F - 1009

-35% 4.900.000 VNĐ
3.185.000 VNĐ
Sen cây F - 1010

Sen cây F - 1010

-35% 4.900.000 VNĐ
3.185.000 VNĐ
Sen cây F - 1011

Sen cây F - 1011

-36% 5.600.000 VNĐ
3.584.000 VNĐ
Sen cây F - 1012

Sen cây F - 1012

-38% 7.500.000 VNĐ
4.650.000 VNĐ
Sen cây N - 1002

Sen cây N - 1002

-41% 7.400.000 VNĐ
4.366.000 VNĐ

Chậu rửa

Chậu rửa N10 – 8143

Chậu rửa N10 – 8143

-41% 1.900.000 VNĐ
1.121.000 VNĐ
Chậu rửa N9 – 10046

Chậu rửa N9 – 10046

-41% 2.400.000 VNĐ
1.416.000 VNĐ
Chậu rửa N8 – 9245

Chậu rửa N8 – 9245

-40% 2.640.000 VNĐ
1.584.000 VNĐ
Chậu rửa N6 - 8348

Chậu rửa N6 - 8348

-52% 6.100.000 VNĐ
2.928.000 VNĐ
Chậu rửa N4 - 9245

Chậu rửa N4 - 9245

-43% 7.100.000 VNĐ
4.047.000 VNĐ
Chậu rửa N2 - 10048

Chậu rửa N2 - 10048

-40% 7.200.000 VNĐ
4.320.000 VNĐ
Combo Chậu Rửa Chén Bát INOX SUS 304 N28-8245

Combo Chậu Rửa Chén Bát INOX SUS 304 N28-8245

-63% 4.350.000 VNĐ
1.609.500 VNĐ

Củ sen nóng lạnh

Củ sen nóng lạnh F - 2009

Củ sen nóng lạnh F - 2009

-30% 1.440.000 VNĐ
1.008.000 VNĐ
Củ sen nóng lạnh F - 2008

Củ sen nóng lạnh F - 2008

-31% 1.190.000 VNĐ
821.100 VNĐ
Củ sen nóng lạnh F - 2007

Củ sen nóng lạnh F - 2007

-30% 1.200.000 VNĐ
840.000 VNĐ
Củ sen nóng lạnh F - 2006

Củ sen nóng lạnh F - 2006

-25% 890.000 VNĐ
667.500 VNĐ
Củ sen nóng lạnh F - 2005

Củ sen nóng lạnh F - 2005

-30% 1.990.000 VNĐ
1.393.000 VNĐ
Củ sen nóng lạnh F - 2004

Củ sen nóng lạnh F - 2004

-19% 1.550.000 VNĐ
1.255.500 VNĐ
Củ sen nóng lạnh F - 2003

Củ sen nóng lạnh F - 2003

-46% 2.650.000 VNĐ
1.431.000 VNĐ
Củ sen nóng lạnh F - 2002

Củ sen nóng lạnh F - 2002

-43% 2.900.000 VNĐ
1.653.000 VNĐ
Củ sen nóng lạnh F - 2001

Củ sen nóng lạnh F - 2001

-43% 2.900.000 VNĐ
1.653.000 VNĐ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ

Phụ kiện nhà tắm

Móc áo MA – 7

Móc áo MA – 7

-10% 48.000 VNĐ
43.200 VNĐ
Móc áo MA – 6

Móc áo MA – 6

-22% 190.000 VNĐ
148.200 VNĐ
Móc áo MA – 5

Móc áo MA – 5

-18% 580.000 VNĐ
475.600 VNĐ
Móc áo MA – 4

Móc áo MA – 4

-20% 88.000 VNĐ
70.400 VNĐ
Móc áo MA – 3

Móc áo MA – 3

-19% 420.000 VNĐ
340.200 VNĐ
Móc áo MA – 2

Móc áo MA – 2

-18% 190.000 VNĐ
155.800 VNĐ
Móc áo MA – 1

Móc áo MA – 1

-25% 460.000 VNĐ
345.000 VNĐ
Móc treo BC – 2

Móc treo BC – 2

-27% 130.000 VNĐ
94.900 VNĐ
Móc treo BC – 1

Móc treo BC – 1

-27% 130.000 VNĐ
94.900 VNĐ
Máng khăn MKT – 4

Máng khăn MKT – 4

-29% 680.000 VNĐ
482.800 VNĐ
Máng khăn MKT- 3

Máng khăn MKT- 3

-30% 660.000 VNĐ
462.000 VNĐ
Máng khăn MKT – 2

Máng khăn MKT – 2

-25% 510.000 VNĐ
382.500 VNĐ

Phụ kiện nhà bếp

Phụ kiện nhà bếp KC VIP 2A (304)

Phụ kiện nhà bếp KC VIP 2A (304)

-27% 1.350.000 VNĐ
985.500 VNĐ
Phụ kiện nhà bếp KC treo 2A (304)

Phụ kiện nhà bếp KC treo 2A (304)

-23% 1.460.000 VNĐ
1.124.200 VNĐ
Phụ kiện nhà bếp KC VIP 1A (304)

Phụ kiện nhà bếp KC VIP 1A (304)

-20% 680.000 VNĐ
544.000 VNĐ
Phụ kiện nhà bếp kệ chén VIP cao cấp

Phụ kiện nhà bếp kệ chén VIP cao cấp

-20% 2.100.000 VNĐ
1.680.000 VNĐ
Phụ kiện nhà bếp kệ chén VIP cao cấp

Phụ kiện nhà bếp kệ chén VIP cao cấp

-25% 1.200.000 VNĐ
900.000 VNĐ
Phụ kiện nhà bếp kệ chén VIP cao cấp

Phụ kiện nhà bếp kệ chén VIP cao cấp

-25% 1.100.000 VNĐ
830.000 VNĐ
Phụ kiện nhà bếp quầy bar (inox 304)

Phụ kiện nhà bếp quầy bar (inox 304)

-20% 1.200.000 VNĐ
960.000 VNĐ
Phụ kiện nhà bếp ống đựng đũa

Phụ kiện nhà bếp ống đựng đũa

-25% 260.000 VNĐ
195.000 VNĐ

Củ sen lạnh

Củ sen lạnh 7006

Củ sen lạnh 7006

-30% 370.000 VNĐ
259.000 VNĐ
Củ sen lạnh 7005

Củ sen lạnh 7005

-20% 300.000 VNĐ
240.000 VNĐ
Củ sen lạnh 7004

Củ sen lạnh 7004

-20% 300.000 VNĐ
240.000 VNĐ
Củ sen lạnh 7003

Củ sen lạnh 7003

-20% 250.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Củ sen lạnh 7002

Củ sen lạnh 7002

-14% 210.000 VNĐ
180.600 VNĐ
Củ sen lạnh 7001

Củ sen lạnh 7001

-41% 500.000 VNĐ
295.000 VNĐ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ
Vòi sen tắm

Vòi sen tắm

Liên hệ

Tay sen tắm

Tay sen tắm TS - 09

Tay sen tắm TS - 09

-36% 500.000 VNĐ
320.000 VNĐ
Tay sen tắm TS - 10

Tay sen tắm TS - 10

-35% 480.000 VNĐ
312.000 VNĐ
Tay sen tắm TS - 01

Tay sen tắm TS - 01

-27% 130.000 VNĐ
94.900 VNĐ
Tay sen tắm TS - 02

Tay sen tắm TS - 02

-24% 210.000 VNĐ
159.600 VNĐ
Tay sen tắm TS - 03

Tay sen tắm TS - 03

-29% 210.000 VNĐ
149.100 VNĐ
Tay sen tắm TS - 04

Tay sen tắm TS - 04

-20% 230.000 VNĐ
184.000 VNĐ
Tay sen tắm TS - 05

Tay sen tắm TS - 05

-22% 230.000 VNĐ
179.400 VNĐ
Tay sen tắm TS - 06

Tay sen tắm TS - 06

-22% 230.000 VNĐ
179.400 VNĐ
Tay sen tắm TS - 07

Tay sen tắm TS - 07

-37% 270.000 VNĐ
170.100 VNĐ
Tay sen tắm TS - 08

Tay sen tắm TS - 08

-30% 200.000 VNĐ
140.000 VNĐ
Tay sen tắm T-4

Tay sen tắm T-4

400.000VNĐ

Vòi các loại

Vòi xả lavabo X-01

Vòi xả lavabo X-01

-32% 95.000 VNĐ
64.600 VNĐ
Vòi xả lavabo X-02

Vòi xả lavabo X-02

-19% 80.000 VNĐ
64.800 VNĐ
Vòi xả lavabo X-03

Vòi xả lavabo X-03

-22% 180.000 VNĐ
140.400 VNĐ
Vòi xả lavabo X-04

Vòi xả lavabo X-04

-24% 340.000 VNĐ
258.400 VNĐ
Vòi xả lavabo X-05

Vòi xả lavabo X-05

-26% 270.000 VNĐ
199.800 VNĐ
Vòi xả lavabo X-06

Vòi xả lavabo X-06

-25% 560.000 VNĐ
420.000 VNĐ
Vòi hồ F-8001

Vòi hồ F-8001

-29% 190.000 VNĐ
134.900 VNĐ
Vòi hồ F-8002

Vòi hồ F-8002

-33% 120.000 VNĐ
80.400 VNĐ
Vòi hồ F-8003

Vòi hồ F-8003

-35% 130.000 VNĐ
84.500 VNĐ
Vòi hồ F-8004

Vòi hồ F-8004

-34% 190.000 VNĐ
125.400 VNĐ
Vòi hồ F-8005

Vòi hồ F-8005

-34% 190.000 VNĐ
125.400 VNĐ
Vòi hồ F-8006

Vòi hồ F-8006

-28% 200.000 VNĐ
144.000 VNĐ

Xịt vệ sinh

Xịt vệ sinh VX 25

Xịt vệ sinh VX 25

-38% 480.000 VNĐ
297.600 VNĐ
Xịt vệ sinh VX 20

Xịt vệ sinh VX 20

-20% 120.000 VNĐ
96.000 VNĐ
Xịt vệ sinh VX 21

Xịt vệ sinh VX 21

-21% 120.000 VNĐ
94.800 VNĐ
Xịt vệ sinh VX 22

Xịt vệ sinh VX 22

-20% 160.000 VNĐ
128.000 VNĐ
Xịt vệ sinh VX 23

Xịt vệ sinh VX 23

-21% 210.000 VNĐ
165.900 VNĐ
Xịt vệ sinh VX 24

Xịt vệ sinh VX 24

-20% 280.000 VNĐ
224.000 VNĐ

Lavabo - Bồn cầu sứ